Renovatieplicht in vlaanderen voor wie een energieverslindende woning verwerft

Mensen die in Vlaanderen een eigendom met een energielabel E of F aankopen, zijn verplicht deze binnen 5 jaar te renoveren tot minstens energielabel D. Deze verplichting, vastgelegd door de Vlaamse Regering, heeft als doel de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het niet naleven van deze verplichting kan echter leiden tot boetes.

Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen.

Label D is een tussenstap. Stapsgewijs zal het te behalen labelniveau aangescherpt worden tot label A, om de noodzakelijke renovatiegolf en om de transitie naar duurzame verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven.

De Vlaamse Regering legt daarom ook een langetermijnpad vast tot 2050, hierboven kan u de tijdlijn zien.

De renovatieplicht geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht.

Als vastgoedmakelaar ben ik er om zowel verkopers als kopers er attent op te maken wat de inhoud kan zijn van een EPC-attest. Een EPC-attest toont het energielabel aan en welke maatregelen je kan nemen om je EPC gunstiger te doen worden.